= Start Tårgas Försvarsspray Pepparspray Överfallslarm

PEPPARSPREJ

Pepparsprej


En pepparsprej kan vid användning ge dig ett försprång så att du hinner fly från en oönskad situation och samtidigt paralysera gärningsmannen. Dessutom innehåller vissa pepparsprejer ett rött färgämne vilket identifierar angriparen. Läs mer om respektive pepparsprej på artikelsidorna.

För att använda en pepparsprej på bästa sätt behöver du behålla lugnet samtidigt som du håller koll på gärningsmannen. Sikta på gärningsmannens ögon och försök sen fly från situationen. Det är också viktigt att du håller dig uppmärksam på din omgivning så att du snabbt kan upptäcka och förbereda dig mot eventuella angripare.

Beställ laglig pepparsprej här

pepparsprej får endast användas i självförsvar och i nödvärnssituationer.

Pepparsprej är ett effektivt självförsvarsvapen. I Sverige är det dock olagligt att utan licens använda riktigt pepparsprej, som innehåller pepparextraktet oleoresin capsicum. Men lyckligtvis finns det många lagliga alternativ som fungerar minst lika bra. Dessa kallas för försvarssprayer och finns här på feelingSafe.

Pepparsprej innehåller pepparextrakt som extraheras från chilipeppar och används i koncentrerad form upplöst i vätska som t.ex. spray. Utanför Sveriges gränser är pepparsprej i form av försvarsspray oftast laglig som i t.ex. i Tyskland och USA och där är den väldigt vanlig och finns i olika styrkor. Styrkan bestäms av hur hög OC-halten är, vilket betyder Oleoresin Capsicum. "Capsicum" är en slags pepparväxt av som även kallas chili. Pepparplantan finns i många olika former från mild till väldigt starkt i runt 20 arter och ca 300 olika varianter. "Oleoresin" är den industriella utvinningen av de torkade pepparfrukterna av capsicum och innehåller en komplex mix av koncentrerade blandningar. pepparsprej uppfanns i början av 1980-talet för att användas som ett självförsvarsvapen för militära och polisiära ändamål.

Pepparsprej påverkar ögon, luftvägar och huden samt verkar inflammatoriskt på nerverna. Effekterna av pepparsprej sitter i kraftigt och kan behöva tvättas med en specialmetod och metoden består av att ett tunt lager salva strykes ut på det utsatta området som sedan tvättas bort med alkohol. Detta tar inte bort effekten helt av pepparspray men minskar koncentrationen kemikalier på huden. Tänk på att pepparsprej ”smittar” allt du rör vid så försök att inte klia dig i ögonen etc. och se till att byta kläder så fort du kan. Kläderna får tvättas ett par gånger för att bli helt rena. Behandlar du en person som blivit utsatt av pepparsprej eller tårgas så använd gummihandskar. Gnugga inte in kemikalierna och spola inte med varmt vatten som öppnar upp porerna och hjälper kemikalierna att tränga ner. Spola med kallt vatten då det drar ihop porerna och hindrar kemikalierna från att tränga ner. pepparsprej irriterar ögonen väldigt kraftigt, är väldigt smärtsamt och ger en tillfällig blindhet och överkänslighet mot ljus. pepparsprej ska användas på ett avstånd på ca 1-1,5m eller längre i 2 korta 1-sekunders-sprayningar. Kortare avstånd eller längre exponering kan ge ögonskador. Svenska polisen började använda pepparsprej 2005 och är instruerade att rikta sprayen mot ögonen.

Enligt vapenlagen omfattas tårgasanordningar och pepparsprej av vapenlagen. Det fordras alltså polismyndighetens tillstånd att få ha sådana anordningar. Att föra in dem i landet kräver införseltillstånd, som också ges av polismyndighet. Tillstånds- givningen är mycket restriktiv.

På feelingsafe kan man köpa försvarssprayer som fungerar som pepparsprejer. Istället för pepparextrakt så används t.ex. alkohol samt andra specialämnen och därför är dessa licensfria och godkända i Sverige.

Skillnaden mellan tårgas och pepparsprej är att tårgas räknas som en ”irritant” medan pepparsprej verkar inflammatoriskt på nerverna samt är kraftigare och dess effekter sitter i längre. De påminner om varandra men fungerar lite olika. De sprutas antingen från handhållna behållare eller via gaspatroner som avfyras med gevär.

Tårgas är en kemisk sammansättning som används antingen i sprayform blandat med en vätska eller i gasform genom att den upphettas. Effekterna av tårgas lindras bäst genom att komma bort från gasen ut i friska luften, oftast räcker det med frisk luft för att effekten ska avta av sig självt. Tårgas irriterar ögonen kraftigt och orsakar sveda och kraftigt tårflöde men det går att se om man klarar av att hålla ögonen öppna.

pepparsprej och tårgas räknas som kemiska stridsmedel enligt internationell lag och får inte användas i krig men däremot vid inre oroligheter. Riskerna med dessa kemiska stridsvapen är inte särskilt utredda och i USA har en rad dödsfall relaterat till pepparsprej inträffat sedan pepparsprej infördes 1991 och Polisen hävdar att det inte var pepparsprejens fel utan att det var drogpåverkan eller bakomliggande sjukdom som var dödsorsaken.

Hur använder man en pepparsprej?

Pepparsprejer är mest effektiva när de används korrekt. Och om du inte riktigt vet hur du ska använda din pepparsprej så kan ditt självförsvar misslyckas. Men för att det inte ska ske finns här några tips och instruktioner som kommer göra ditt självförsvar bättre och effektivare. Även om det är en enkel sak att använda pepparsprej så finns det några riktlinjer du kan följa.

Det är viktigt att du alltid ser till att hålla din pepparsprej redo i handen när du befinner dig på osäkra platser och i otrygga situationer. Din pepparsprej kommer inte kunna försvara dig om den ligger nere i din väska och ännu värre kommer det vara ifall du lämnat den hemma!

Ett problem kan vara att gärningsmannen kommer att försöka ta pepparsprejen ifrån dig under en situation. Det bästa sättet att ta bort denna risk är att bli bekväm med att hålla din pepparsprej i ett bra grepp i handen.

Med vissa pepparsprej kan det vara bra att använda tummen istället för pekfingret som avtrycksfinger. Då kan du skapa ett mycket bra och säkert grepp med hjälp av din handflata och risken för att tappa pepparsprejen minskar. När du dessutom håller flaskan med detta tumgrepp kommer din hand dessutom bilda en knytnäve som du kan använda för att försvara dig. Det viktigaste är att du har ett bra grepp runt pepparsprej som du själv känner dig bekväm med.

Många pepparsprejer har ett säkerhetslock som hindrar felaktig användning och det är viktigt att veta hur man avaktiverar låset för att sen kunna använda pepparsprejen.

Vissa pepparsprejer går att använda på långt avstånd från gärningsmannen och andra måste användas på nära håll. Därför är det viktigt att du tar reda på hur långt det rekommenderande avståndet är med just din pepparsprej. För genom att hålla ett bra avstånd mellan dig och gärningsmannen kommer ditt försvar bli effektivare och därmed din säkerhet bli bättre.

Du bör aldrig spraya med en helt uträckt arm om du inte är på ett tillräcklig långt avstånd från angriparen. Om du gör det ökar risken att gärningsmannen kommer kunna slå pepparsprej ur din hand. Istället bör du hålla din arm lätt böjd och använda din andra arm för att skydda den armen du sprayar med.

För att öka effekterna av din pepparspray bör du sikta på angriparens ögon eftersom att ögonen är de mest känsliga kroppsdelarna. Gärningsmannen kommer då stänga sina ögon pga. enorm smärta och detta ger dig tid att fly.

Efter att du har använt försvarssprayen på angriparen och kan se att denna är distraherad ska du flytta dig åt sidan och sen fly från situationen. Att flytta sig åt sidan är bra eftersom angriparen fortfarande vet din senaste position och kommer förmodligen gå i den riktningen. Genom att flytta dig åt sidan istället för bakåt så kommer du lura gärningsmannen och därmed vinna mer tid till att fly från platsen.

Det sista tipset är att öva. För det är sällan man klarar göra något perfekt första gången så övning ger färdighet. För att använda en pepparsprej gäller detsamma. Desto mer du övar, desto effektivare kommer ditt självförsvar att bli. Att köpa en extra pepparsprej för att öva med eller att simulera en situation är en bra idé.